24 apríla 2008

Príhovor


Príhovor občanom
kandidáta na výbornika do Obecného zhromaždenia Báčsky Petrovec.
Skupina občanov-Občianska iniciatíva.
Kandidát na vyborníka Samuel Valentík
24.04.2004

Vážení
Prihováram sa občanom Bačskopetrovskej obce v mene skupiny Občianska iniciativa, ktorá sa nachádza na lokálnej volebnej listine pod číslom 5.
Potrebné je hneď, na začiatku pripomenút, že je naša skupina zložená z kandidátov rôznych profesií a rôzneho veku a pohlavia. Všet´kých nás spája, okrem iného aj skutočnosť , že nie sme spokojní s celkovou situaciou a najmä s prácou obecného parlamentu, predovšetkým, so spôsobom ako lokálny parlament funguje. Ako mnohi z vás vedia boli sme na zasadaní, videli sme...

Konkrétne.
1.
V obci, cez obecné informačné prostriedky, radio, Obecnú televiziu, tučné brožúrky a najviac periodikum Naša reč a iné, sa prezentuje, možno slobodne povedať, kult osobnosti. (To mi pripomína dávne roky, napríklad 1948 a heslo Stalinov obraz do každého domu). Celá táto propaganda , imformovanie občanov o úspechoch, stojí peniaze a pravdaže trovy idú na účet obecného rozpočtu, presnejšie z vačkov občanov Petrovskej obce. Papier, obrazovka, mikrofón strpia všetko, ale kde je tu skutočnosť bez pýchy a vychvaľovania sa...
2.
Jesto toho negatívneho hodne. Neželáme si aby sa nám stalo, že nejkerí „sympatický“ občania budú, alebo im bude umožnené prijímať aj po dva platy preto, že sedia na dvoch fotelách.... a v dedinách obce máme na stovky nezamestnaných.... ludí ktorí sedia doma bez roboty. …. Ani nenačim aby som dopodrobna rozprával o tom čo sa nachádza v našom programe, v krátkosti ale presne , všetko to píše na našom letáku, prečítate si to...
Chcel by som ešte zdôrazniť, že naša skupina, Občianska iniciatíva sa zoskupila s určitým presne definovaným cieľom, pozmeniť veci na lepšie, pre všetkych občanov našej obce. Nie je ľahko zoskupiť tridsiatich podobne zmýšľajúcich ľudí a registrovať ako nepolitickú skupinu, na takéto roboty sú dvere veľmi zúženie. Zasúkali sme rukávy a predsa sme to urobili, úspešne sme sa registrovali a vykonali aj iné záležitosti aby sme úspešne zastupovali mienky občanov v Obecnom zhromaždení. Naďalej všetko závisí od občanov – voličov...

Preto 11.mája v nedeľu načim, aby občania prišli na volebné miesta a hlasovali podľa svojho svedomia... Prial by som si aby ste na lokálnej listine zaokrúhlili PETORKU (5)


Samuel Valentík11 apríla 2008

Možno aj takto

Žiadne komentáre:

05 apríla 2008

Začíname...Samuel Valentík:
Ľudia, viete ako to ide, aj ovocné stromy musíme neustále "aj ráznejšie ošetrovať" ak chceme aby nám priniesli dobrú úrodu, tak je to aj v obci v zhromaždení ...
Všetko treba neustále inovovať, zlepšovať. Keď tak robíme, potom sa nezdráhame zapriahnuť