01 mája 2011

Bez spoločensko-politických záujmov ani farmári dnes nenapredujú...

To, že každý z nás, v dobe, ktorej žijeme musí byť v toku so spoločensko-politickými dianiami, to vieme. Ale treba aby sme pochopili aj trendy, tendencie, smery, ktorými sa uberá naša spoločnosť. Aj na budúcnosť, ako sa vraví sa treba pripraviť..., lebo ak máš, obrazne povedané, plný tanier zastaralých zvykov, záujmov, názorov, do taniera viac nemôžeš nabrať novinky, ktoré prináša doba, v ktorej žijeme. Treba sa najprv oslobodiť zastaralých vecí z minulosti, (vyprázdniť tanier...), iba potom sa do neho vmestia novšie, modernejšie veci v duchu 21.-vého storočia.....................................
...........................

Vysoká, štíhla a volám ju Norika...


To, že je ťažko, nudno, budárovi v ovocnom sade, bez spoločnosti, to vedia všetci. Mnohí by sa aj zastavili na kus reči s budárom ale musia utekať za svojou robotou alebo zase utekajú pred svojou robotou..., tak to už ide. Pán farmár tento problém, dočasne vyriešil na svoj originálny spôsob. Uznáte, že kto má ideu, ten ju má, a potom aj tá inšpirácia s ktorou sa všetko začína..., eh škoda rečí...


..................................................
........................................

30 apríla 2011

Čo nového susedovci...

...vždy sa naskytne príležitosť porozprávať sa zo susedmi, vypočuť, poradiť a dozvedieť sa čo je nového, s akými problémami ľudia zápasia, ako ich rozriešujú. Život ide ďalej ale sú veci ktoré vedia zabolieť, ale aj rozveseliť............................
.................


23 apríla 2011

Zeleninárska výroba ma zaujíma, je to dynamická robota...

...so zeleninou načim robiť celý rok, od včasnej jari do pozdnej jesene...


....................................
..................................
...................................................

Pestujem, pripravujem pre trh, predávam až potom, čítam peniaze...


Abba

Money, money, money
...autor S. Valentík: Politickým aktivitám sa dnes nemožno vyhnúť. Treba byť v toku, vedieť aspoň ako tak, plávať aj v politických vodách. Priložiť ruky aj v celkovej demokratizácii našej spoločnosti. Ak sa tomu vyhýbaš profesionálny politikovia ťa prekabátia..., preto sa aj mi farmári snažíme byť dobre informovaní a demokratickými prostriedkami zasahovať tam kde sme ohrození, ponúkame spravodlivé riešenia problémov.
.............................
.............................

16 apríla 2011

Komasácia pred dverami 2.


Slovenská strana od samotného začiatku založenia neváha keď ide o zapájanie sa do všetkých pór života našich ľudí. Jej členovia pozorne sledujú všetky kroky terajších predstaviteľov moci aj na území Bačskopetrovskej obce. Kritický analyzujú uznesenia s cieľom poukázať na nedostatky, vylepšiť a zdokonaliť spoluprácu medzi vedením a obyvateľmi v prospech občanov. Nemalé úsilia jednotlivých členov Slovenskej strany prinášajú aj konkrétne výsledky. Založenie dozorného výboru pri Obecnej komisii, ktorá má realizovať komasáciu v Báčskom Petrovci, iniciátori, členovia vedenia Slovenskej strany považujú za jeden z dôležitých krokov. Je to celkom logické aby tak dôležitá komisia, ako je tá, ktorá má realizovať komasáciu na území jednej katastrálnej obce podliehala kontrole, dozoru, občanmi zvolených predstaviteľov.
Predísť chybám je vždy lepšie ako urobené chyby naprávať, zdôrazňujú  členovia tohto telesa............................
....................

20 januára 2011

Ďateľ - tesár urobil domček...


Ďateľ urobil domček a ja by som chcel aby sa tam nasťahovali sýkorky, alebo iné vtáčatká.
Keď ho upravím dám im tam semiačka a kus slaniny, aby v zime mali potravu.
....................................................
.................................