01 mája 2011

Bez spoločensko-politických záujmov ani farmári dnes nenapredujú...

To, že každý z nás, v dobe, ktorej žijeme musí byť v toku so spoločensko-politickými dianiami, to vieme. Ale treba aby sme pochopili aj trendy, tendencie, smery, ktorými sa uberá naša spoločnosť. Aj na budúcnosť, ako sa vraví sa treba pripraviť..., lebo ak máš, obrazne povedané, plný tanier zastaralých zvykov, záujmov, názorov, do taniera viac nemôžeš nabrať novinky, ktoré prináša doba, v ktorej žijeme. Treba sa najprv oslobodiť zastaralých vecí z minulosti, (vyprázdniť tanier...), iba potom sa do neho vmestia novšie, modernejšie veci v duchu 21.-vého storočia.....................................
...........................

Žiadne komentáre: