01 mája 2011

Bez spoločensko-politických záujmov ani farmári dnes nenapredujú...

To, že každý z nás, v dobe, ktorej žijeme musí byť v toku so spoločensko-politickými dianiami, to vieme. Ale treba aby sme pochopili aj trendy, tendencie, smery, ktorými sa uberá naša spoločnosť. Aj na budúcnosť, ako sa vraví sa treba pripraviť..., lebo ak máš, obrazne povedané, plný tanier zastaralých zvykov, záujmov, názorov, do taniera viac nemôžeš nabrať novinky, ktoré prináša doba, v ktorej žijeme. Treba sa najprv oslobodiť zastaralých vecí z minulosti, (vyprázdniť tanier...), iba potom sa do neho vmestia novšie, modernejšie veci v duchu 21.-vého storočia.....................................
...........................

Vysoká, štíhla a volám ju Norika...


To, že je ťažko, nudno, budárovi v ovocnom sade, bez spoločnosti, to vedia všetci. Mnohí by sa aj zastavili na kus reči s budárom ale musia utekať za svojou robotou alebo zase utekajú pred svojou robotou..., tak to už ide. Pán farmár tento problém, dočasne vyriešil na svoj originálny spôsob. Uznáte, že kto má ideu, ten ju má, a potom aj tá inšpirácia s ktorou sa všetko začína..., eh škoda rečí...


..................................................
........................................