16 apríla 2011

Komasácia pred dverami 2.


Slovenská strana od samotného začiatku založenia neváha keď ide o zapájanie sa do všetkých pór života našich ľudí. Jej členovia pozorne sledujú všetky kroky terajších predstaviteľov moci aj na území Bačskopetrovskej obce. Kritický analyzujú uznesenia s cieľom poukázať na nedostatky, vylepšiť a zdokonaliť spoluprácu medzi vedením a obyvateľmi v prospech občanov. Nemalé úsilia jednotlivých členov Slovenskej strany prinášajú aj konkrétne výsledky. Založenie dozorného výboru pri Obecnej komisii, ktorá má realizovať komasáciu v Báčskom Petrovci, iniciátori, členovia vedenia Slovenskej strany považujú za jeden z dôležitých krokov. Je to celkom logické aby tak dôležitá komisia, ako je tá, ktorá má realizovať komasáciu na území jednej katastrálnej obce podliehala kontrole, dozoru, občanmi zvolených predstaviteľov.
Predísť chybám je vždy lepšie ako urobené chyby naprávať, zdôrazňujú  členovia tohto telesa............................
....................

Žiadne komentáre: