27 februára 2011

Členovia Slovenskej strany aktívni aj v Petrovci...


....................................................................................................................

Žiadne komentáre: