08 septembra 2008

Nedeľa v poli*

Ako možno vidieť petrovský chotár z poľovníckej postriežky

Žiadne komentáre: